­Όνομα Περιοχής: ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ: ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ,ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΓΟΝΕΡΑ


Κωδικός Περιοχής:
GR3000010
Τύπος:
C
Γεωγραφικό Μήκος: 23o 06 40
Γεωγραφικό Πλάτος:
37o 51 34

Μέσο Υψόμετρο (m): 18 Έκταση (ha): 989
Έκταση (ha) 989.13
Χερσαία Έκταση (ha) 60.26
Συνολική Περίμετρος (km) 16.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 29.0

Περιγραφή: Η περιοχή αποτελείται από μια ομάδα τριών νησίδων που βρίσκονται ανατολικά των Κυθήρων. Το Πρασονήσι είναι η μεγαλύτερη νησίδα και η Δραγονέρα η μικρότερη. Και οι δύο καθώς και η Αντιδραγονέρα είναι ακατοίκητες και υπόκεινται σε βόσκηση από μικρό αριθμό κατσικιών. Στην περιοχή διακρίνονται τρεις ζώνες βλάστησης: α) η παραλιακή που καλύπτεται από αλλόφυτα, β) η υποπαραλιακή, που δεν βρέχεται από τη θάλασσα αλλά δέχεται την επίδραση της αλμύρας και καταλαμβάνεται από αλλόφυτα και φρύγανα και γ) μία εσωτερική ζώνη που χαρακτηρίζεται από φρυγανικά είδη. Η εσωτερική αυτή ζώνη απουσιάζει από το Πρασονήσι εξαιτίας της μικρής έκτασής του.

Τύποι Οικοτόπων: Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium spp.),Διαπλάσεις ή σχηματισμοί ή θαμνώδεις φυτοκοινωνίες με Euphorbia dendroides, Φρύγανα Sarcopoteriumspinosum.

Σπουδαιότητα:
Η οικολογική αξία της περιοχής οφείλεται στην ορνιθοπανίδα της καθώς και στα φυτά και τους τύπους οικοτόπων που απαντούν εκεί. Τόσο οι εργασίες πεδίου όσο και η ανάλυση των χλωριδικών δεδομένων έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική ποικιλότητα όχι μόνο στη χλωρίδα αλλά και στη φυσιογνωμία αυτών των νησίδων. Η Centaurea raphanina ssp. αποτελεί ενδημικό είδος και απαντά στη Δραγονέρα και Αντιδραγονέρα, ενώ το είδος Allium gomphrenoides, με κατανομή στη νότια Πελοπόννησο, Κύθηρα και Αντικύθηρα, συναντάται και στις τρεις νησίδες. Τέλος, η μεσογειακή φώκια Monachus monachus έχει βρεθεί στο Πρασονήσι.