Αρσενικό : Κεφάλι-λαιμός-ράχη, ουροπύγιο τεφρό. Δύο στενές μαύρες λωρίδες στο κέντρο της φτερούγας. Μαύρα πρωτεύοντα (πάνω και κάτω). Κοιλιά, κάτω φτερούγες-μηροί, υπόλευκοι με καστανές ραβδώσεις. Θηλυκό : Κεφάλι-ράχη-ουρά-φτερούγες καστανόμαυρα. Λευκό ουροπύγιο και στο κάτω μέρος με ραβδώσεις καστανές. Λάρυγγας-κοιλιά και φτερούγες και από κάτω με μαύρες λωρίδες. Γεννά 4-5 αυγά, τα κλωσσά 27-30 ημέρες. Ζει 16 χρόνια

Μήκος: 43-50 cm
Βάρος: Θηλυκό: 300-450 gr, Αρσενικό: 220-300 gr
Ανοιγμα Φτερών: 98-110 cm

Βιότοπος
Έλη, τενάγη, θαμνώδεις εκτάσεις, χέρσα εδάφη με λίγα δένδρα, αγροί.

NATURA GR3000013

Πηγή: e-fox.gr