Μακριές φτερούγες. Μακριά ουρά. Χοντρό μαύρο μουστάκι. Αρσενικό με στέμμα μαυρωπό. Πάνω μέρος τεφρό, κάτω μέρος ξανθκαστανό με πυκνές μαύρες εγκάρσιες λωρίδες. Θηλυκό μεγαλύτερο, σκουρότερο. Κίτρινα πόδια. Ράμφος ισχυρό, κοντό, χοντρό με κίτρινη βάση. Κίτρινος οφθαλμικός δακτύλιος. Γεννά 3-5 αυγά. Τα κλωσσά 29-32ημέρες. Οι νεοσσοί πετούν μετά από 35-40 ημέρες. Ζει 16 χρόνια. Τρέφεται με πουλιά (περιστεροειδή, πέρδικες)

Μήκος: 39-50 cm
Βάρος: Θηλυκό: 900-1300 gr, Αρσενικό: 600-750 gr.
Ανοιγμα Φτερών: 95-115 cm

Βιότοπος
Ανοικτές περιοχές, βουνά, ξέφωτα δασών, έλη. Φωλιάζει σε απότομους βράχους, κορυφές βράχων ή δένδρων.

NATURA GR3000010

Πηγή: e-fox.gr