Ο μονόχωρος μικρός ναός του Αγίου Παντελεήμων βρίσκετε στην Παλαιόπολη στην περιοχή της Σκάνδειας. Διασώζει αψίδα παλαιοχριστιανικής βασιλικής, είναι κεραμοσκέπαστος, με μεταγενέστερες αντηρίδες στην νότια πλευρά. Ο μικρός αυτός ναός είναι μεγάλης αρχαιολογικής αξίας λόγω τον ευρημάτων που βρέθηκαν στον περίχωρο και μέσα στο ναό. Χρονολογείται περίπου τον 7ο αιώνα!