Σε συνέχεια της Ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανδρέα Λοβέρδο, που είχε καταθέσει, στις 19 Απριλίου 2010, στη Βουλή, ο βουλευτής Α΄Πειραιά και Νήσων, Δημήτρης Καρύδης σχετικά με τη λειτουργία του ΙΚΑ Κυθήρων και δεδομένου της σοβαρότητας του θέματος,  ο κ. Καρύδης επανέρχεται με Επίκαιρη Ερώτηση το ακριβές κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 «Στις 19 Απριλίου 2010 κατέθεσα ερώτηση ( Α.Π. 8939 ) σχετικά με την καθυστέρηση στην λειτουργία του ΙΚΑ Κυθήρων παρά το γεγονός ότι το ίδρυμα είχε μισθώσει, από τον Σεπτέμβριο του 2008, οίκημα για την στέγαση του παραρτήματος. Τον Ιούνιο του 2009 παραλαμβάνει το ακίνητο και αρχίζει η καταβολή του ενοικίου.

Στην ερώτηση  δόθηκε απάντηση, με το Α.Π. : Φ.90022/11523/1707/ 14-5-2010, στην οποία τονίζεται ότι, «Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους δεν κατέστη μέχρι σήμερα δυνατή η στελέχωση του νεοσυσταθέντος Υπ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κυθήρων». Οι προαναφερόμενοι λόγοι έχουν σχέση με την αδυναμία στελέχωσης του υποκαταστήματος η οποία όπως προκύπτει από την απάντηση οφείλεται κύρια στην καθυστέρηση και τους χειρισμούς του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού.

Επίσης, στην από 14-5-2010 απάντηση του υφυπουργού αναφέρεται ότι, «Η σχετική απόφαση καταγγελίας της ως άνω μίσθωσης βρίσκεται προς υπογραφή». Όμως, όλοι γνωρίζουν στα Κύθηρα, ότι η Απόφαση καταγγελίας της μίσθωσης έχει υπογραφεί από τις 28-4-2010 (Α.Π. 1647/7-5-2010).

Κατόπιν των  ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός.

1. Ποιο είναι  το μέλλον του υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κυθήρων και τι μέτρα πρόκειται να λάβει για την λειτουργία του, που τόσο ανάγκη έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του ακριτικού νησιού» ;