Αγαπητέ Κτηνοτρόφε,

Αφορά:
Μικρά Σχέδια Βελτίωσης για τους ΑιγοΠροβατοτρόφους, ύψους έως € 50.000
,-(Μέτρο 121, Π.Α.Α. 2007-2012 Αλέξαδρος Μπαλτατζής)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την έναρξη λήψης αιτήσεων για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα. Επειδή αυτά τα επενδυτικά σχέδια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και ουσιαστικά για την κτηνοτροφία του τόπου μας, η εταιρεία μας θεώρησε σκόπιμο να φροντίσει για την ενημέρωσή σας εγκαίρως.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι μπορεί να είναι:
(α) Κτηνοτρόφοι, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, οι οποίοι θα δηλώσουν ότι:
- Υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στο ΟΠΕΚΕΠΕ,
- Δεν είναι συνταξιούχοι κανενός ταμείου (εσωτερικού ή εξωτερικού),
- Δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης,
- Έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

(β) Εταιρείες, που υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Να είναι κτηνοτρόφοι, που διαθέτουν (μόνοι τους ή μαζί και με την σύζυγο) τουλάχιστον 145 ενήλικα θηλυκά αίγες ή πρόβατα, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2009, ή

3. Να είναι κτηνοτρόφοι που διαθέτουν τουλάχιστον 75 ενήλικα θηλυκά πρόβατα και να αποδεικνύεται ότι το 2009 παρέδωσαν τουλάχιστον 60 κιλά γάλα ανά προβατίνα. Εξαιρούνται από την πιο πάνω προϋπόθεση (3.) οι :
- Κτηνοτρόφοι των Νησιών (πλην Κρήτης και Εύβοιας), και
- Δικαιούχοι του Μέτρου 112 του ΠΑΑ (νέοι γεωργοί)

4.α. Θα πρέπει να προσκομίσουν Άδεια Λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στον φάκελο, κατά την πληρωμή της ενίσχυσης.

4.β. Εάν δεν υπάρχει Άδεια Λειτουργίας, πρέπει η πληρωμή της ενίσχυσης να γίνει σε δύο δόσεις-αιτήματα, ώστε με το πρώτο αίτημα να υποβληθεί η Άδεια Ίδρυσης.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Είναι αποκλειστικά οι εξής:

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ αγορά και εγκατάσταση αμελκτικής μηχανής,

2. Η κατασκευή – βελτίωση - επέκταση - διαμόρφωση χώρου σε αμελκτήριο και τουαλέτα. Επίσης η αγορά πλατφόρμας για την τοποθέτηση του αμελκτικού συγκροτήματος,

3. Η αγορά παγολεκάνης,

4. Η αγορά μηχανών γαλουχίας αιγοπροβάτων,

5. Η αγορά γεννήτριας πετρελαίου,

6. Η αγορά μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε ζωοτροφές,

7. Η αγορά και εγκατάσταση μέχρι 3 σιλό, συνολικής χωρητικότητας μέχρι 40 κυβικά μέτρα,

8. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, μέχρι 500 τετραγωνικά μέτρα, θερμοκηπιακού εγκεκριμένου τύπου,

9. Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού,

10. Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

- Η τήρηση του χρόνου υλοποίησης που θα δοθεί κατά την έγκριση,

- Η τήρηση των πρότυπων της επένδυσης.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Δικαιούχος

ΕΔΡΑ / ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Μικρό Νησί του Αιγαίου
Πελάγους(Καν.
1993/2019 ΕΚ)

Υπόλοιπη Χώρα

Περιοχές Ορεινές
Μειονεκτικές, περιοχές Natura 2000 και περιοχές οδηγίας
2000/60/ΕΚ

Λοιπές
Περιοχές

Νέος γεωργός του μέτρου 112
του ΠΑΑ 2007 - 2013

75%

60%

50%

Λοιπά Πρόσωπα

50%

40%

Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μόνιμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά που ισχύουν στην περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

2.900.000 €

Κεντρική Μακεδονία

4.150.000 €

Δυτική Μακεδονία

1.600.000 €

Θεσσαλία

5.800.000 €

Ήπειρος

5.600.000 €

Ιόνια Νησιά

1.000.000 €

Δυτική Ελλάδα

8.800.000 €

Στερεά Ελλάδα

4.700.000 €

Πελοπόννησος

4.050.000 €

Αττική

650.000 €

Βόρειο Αιγαίο

2.450.000 €

Νότιο Αιγαίο

2.300.000 €

Κρήτη

6.000.000 €

Σύνολο

50.000.000 €

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 26η Ιουλίου 2010

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31η Μαρτίου 2011

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων: ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://msb.agrotikianaptixi.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας.