Παρακαλούνται οι παραγωγοί που λαμβάνουν με τα ΕΛΤΑ φακέλους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε να μην προχωρήσουν στην κατάθεση της αιτήσεως και της πληρωμής αυτής διότι είναι μη ολοκληρωμένη και θα χρειαστούν να προσελθουν στους αγροτικούς συνεταιρισμούς οπωσδήποτε για να τακτοποιήσουν όπως κάθε χρόνο την ενιαία αίτηση 2011. θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για τις ημερομηνίες των δημοτικών διαμερισμάτων, τα δικαιολογητικά και τις ώρες προσέλευσης.