Με  μεγάλη ικανοποίηση έλαβα την  απάντηση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην από 1/12/2009, ερώτηση μου σχετικά με την πορεία κατασκευής του νέου Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Κυθήρων για το μέλλον του οποίου υπήρχαν έντονες ανησυχίες από τους φορείς και κατοίκους του νησιού.
Ο Υφυπουργός κ. Γ. Μαγκριώτης, ο οποίος υπογράφει την απάντηση, με ενημερώνει για τα εξής:

« Το έργο «Κατασκευή Νέου Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Κυθήρων» εκτελείται σύμφωνα με βάση την Υ4β/ Γ.Π.39746/Φ22 Φ14-34/26-4-2007 Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα με την από 23-4-2008 υπογραφείσα σύμβαση από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε.» με συνολικό τίμημα 4.954.892 € και χρόνο παράδοσης την 8η -11-2009.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό74% και αφορά στο σύνολο των οικοδομικών εργασιών και μεγάλο τμήμα των Η/Μ εργασιών και εγκαταστάσεων.

Το συνολικό ποσό των μέχρι σήμερα πιστοποιήσεων του έργου ανέρχεται σε 3.459.882,58 € εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί στην ανάδοχο εταιρεία το ποσό των 1.696.907,01 €. Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε στις 9-10-2009 και 27-10-2009 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης.

Το εν λόγω έργο, ως μεταφερόμενο έργο από το Γ΄ ΚΠΣ, έχει προταθεί για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, σύμφωνα με τη αριθ. Πρωτ.6847/30-09-2009 πρόσκληση της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 και αναμένεται η σχετική απόφαση ένταξής του.

Το υπουργείο, υπό τη νέα Πολιτική Ηγεσία, σε συνεργασία με την ΔΕΠΑΝΟΜ Α.ΑΕ , θα φροντίσει ώστε μετά την ένταξη του εν λόγω έργου στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, για την άμεση εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού στην ανάδοχο εταιρεία και την άμεση επανέναρξη των εργασιών, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό».

Μετά από όλα αυτά, πιστεύω ότι το έργο του Νοσοκομείου βρίσκεται στην τελική ευθεία, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Όμως οι προσπάθειες μας δεν σταματούν εδώ. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί τον αγώνα για την συνολική βελτίωση των υποδομών του νησιού,

Ο Βουλευτής
Δημήτρης Καρύδης