Ενημερωθείτε για τις μισθώσεις Δημοτικών χώρων και παραλιών 2011.

Δείτε το pdf εδώ.

Όποιος ενδιαφέρετε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2011 και ώρα 10.00 στο γραφείο του Δήμου Κυθήρων στον Ποταμό.