25 Σεπτεμβρίου 2010 - Αίθουσα Κυθηραϊκού Συνδέσμου, Χώρα Κυθήρων «Ιστορία και πολιτισμός στα Κύθηρα και στην Κυθηραϊκή Διασπορά»Απολογισμός και αξιολόγηση συνεδριακού έργου και επιστημονικών ερευνών μιας δεκαετίας.

Η «Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Ιστορίας» και το «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κυθήρων» διοργανώνουν στις 25 Σεπτεμβρίου 2010 Επιστημονική Ημερίδα στα Κύθηρα (αίθουσα Κυθηραϊκού Συνδέσμου, Χώρα Κυθήρων) με θεματική «Ιστορία και πολιτισμός στα Κύθηρα και στην Κυθηραϊκή Διασπορά». Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιασθεί σε ευρύτερο κοινό και να αξιολογηθεί επιστημονική έρευνα, ψηφιακό και οπτικό υλικό που έχουν πραγματοποιηθεί και παραχθεί για την ιστορία και τον πολιτισμό των Κυθήρων και της Κυθηραϊκής Διασποράς τα τελευταία δέκα χρόνια, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του «Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου Κυθήρων» και του «Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κυθήρων».

Οι εργασίες της Ημερίδας επιμερίζονται σε τρεις θεματικές ενότητες:

Στην πρώτη ενότητα εισηγητές θα παρουσιάσουν το έργο που έχει συντελεσθεί, αναφερόμενοι στα θεματικά αντικείμενα και στο ευρύτερο πεδίο στο οποίο εντάχθηκε η έρευνα επιστημόνων και ακαδημαϊκών, που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία των συνεδρίων (300 επιστημονικές ανακοινώσεις). Θα επισημάνουν το εύρος της πρωτοτυπίας του ερευνητικού και επιστημονικού τους έργου και θα εντοπίσουν τον αντίκτυπο που αυτό είχε και εν δυνάμει συντηρεί στην ελληνική και διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στη δεύτερη ενότητα θα παρουσιασθεί το έργο του Δήμου Κυθήρων «Πολιτισμική-Τουριστική Περιήγηση στα Κύθηρα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», έργο που εντάχθηκε στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργ. Ν. Λεοντσίνης - επιστημονική συνεργάτης Νατάσα Παπακωνσταντίνου, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών). Στο έργο παρουσιάζονται τοπία φυσικού κάλλους, φυσικά μνημεία, διαδρομές εναλλακτικού τουρισμού, παραλίες, κάστρα, ιεροί ναοί και ιερές μονές, άλλα θρησκευτικά μνημεία (ιδιωτικοί ναοί, εξωκλήσια και παρεκκλήσια), πολιτιστικοί σύλλογοι και ιδρύματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξενοδοχεία-παραδοσιακά καταλύματα και τοπικά προϊόντα των Κυθήρων. Για καθένα από αυτά, ενταγμένο στο ενιαίο πολιτισμικό σύνολο των Κυθήρων, έχει δημιουργηθεί ψηφιακό υλικό και έχει συγγραφεί περιεκτική περιγραφή και παρουσίασή του στο διαδίκτυο. Το έργο «Πολιτισμική-Τουριστική Περιήγηση στα Κύθηρα με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ψηφιακή συλλογή στοιχείων για την ιστορία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό των Κυθήρων, που επιθυμία των συντελεστών του είναι η συνεχής ενημέρωσή του στο διαδίκτυο και ο διαρκής εμπλουτισμός του με νέα στοιχεία που προκύπτουν και ανανεώνουν την πολιτιστική και τουριστική εικόνα των Κυθήρων.

Η Ημερίδα θα κλείσει τις εργασίες της με την παρουσίαση και προβολή του ντοκιμαντέρ: «Κύθηρα: Μύθος, ιστορία και πραγματικότητα», παραγωγή του Δήμου Κυθήρων, 2008.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα λειτουργήσει έκθεση των πρακτικών των συνεδρίων για τους συμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση.