ΠΡΟΣ : Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κα Τ. Μπιρμπίλη.

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Στέγες.

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή για την χώρα μας στα πλαίσια της απεξάρτησης από εισαγόμενες και ταυτόχρονα ρυπογόνες πρώτες ύλες που επιβαρύνουν την εθνική μας οικονομία και το περιβάλλον.
Οι επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη συμβάλλουν στην δημιουργία νέων δυναμικών θέσεων εργασίας και αναμφισβήτητα στην έξοδο της χώρας από την σημερινή οικονομική κρίση.
Παρ΄ όλα αυτά φαίνεται ότι η γραφειοκρατία και έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στην Κεντρική υπηρεσία, την ΔΕΗ και τις τοπικές υπηρεσίες της δημιουργούν ενδεχόμενα προσκόμματα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση νέων δυναμικών επενδύσεων στον τομέα αυτών.
Επιβεβαίωση των ως άνω αποτελούν συγκεκριμένες περιπτώσεις στα Κύθηρα όπου αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα πλαίσια του « Ειδικού Προγράμματος για τις Στέγες» δεν παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ Σπάρτης (κατόπιν οδηγίας που δέχθηκαν από τα Κεντρικά) με το επιχείρημα ότι οι αιτήσεις έχουν καλύψει το περιθώριο ισχύος ( 2.200 ΚW ).
Δεδομένου ότι, τόσο από τις αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ ( ΥΑ , Α.Υ/Φ1/οικ.19598 και ΥΑΠΕ/φ1/οικ.28135/27-12-2010 ) και τις Κυβερνητικές διαβεβαιώσεις (Δελτίο Τύπου 4-10-2010), όσο και τις τοποθετήσεις της ΔΕΗ (ανακοίνωση 1-2-2010), οι αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  παραλαμβάνονται κανονικά ακόμη και αν αυτές είναι πάνω από καθορισμένο περιθώριο ισχύος και εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός.

1. Είναι ενήμερο το Υπουργείο για την εφαρμογή των ειδικών προϋποθέσεων  σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες της ΔΕΗ στην περίπτωση των Κυθήρων ;

2. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να διευκρινισθούν τυχόν αμφιβολίες ως προς τις προτεραιότητες της πολιτικής στον τομέα αυτόν και της επιτάχυνσης των επενδύσεων από τους πολίτες που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΚΑΡΥΔΗΣ