Εταιρεία που εδρεύει στο αεροδρόμιο των Κυθήρων ζητεί για άμεση πρόσληψη Εργάτες με βασική
γνώση Αγγλικής γλώσσας και υψηλή αίσθηση ασφάλειας και ευθύνης και Υπαλλήλους
Γραφείου με καλή γνώση Αγγλικών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@skyserv.aero
Εταιρεία που εδρεύει στο αεροδρόμιο των Κυθήρων ζητεί για άμεση πρόσληψη Εργάτες με βασικήγ νώση Αγγλικής γλώσσας και υψηλή αίσθηση ασφάλειας και ευθύνης και Υπαλλήλους Γραφείου με καλή γνώση Αγγλικών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
hr@skyserv.aero