Μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα (13/01/2010) στα γραφεία της ΕΝΑΕ, το Δ.Σ. της ΕΝΑΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση, ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας, μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ και επικεφαλής της παράταξης «Κίνημα Αυτοδιοίκησης στην ΕΝΑΕ» έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Η νέα αρχιτεκτονική με το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ συνιστά μια από τις μεγαλύτερες θεσμικές παρεμβάσεις στη χώρα, για τη περιφέρεια μετά τη μεταπολίτευση.

Δεν οδηγεί σε προσωρινές λύσεις ή συμβιβαστικές διευθετήσεις αλλά αποτελεί θεσμικό όχημα για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, για εξοικονόμηση πόρων, για ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη.

Σαν αυτοδιοίκηση θέλουμε η ισχυρή πολιτική βούληση της Κυβέρνησης που υπάρχει στο σχέδιο αρχών του Καλλικράτη να μη κάνει βήμα πίσω, να ολοκληρωθεί η ρήξη με το συγκεντρωτικό κράτος, με τη διαφθορά.

Το σχέδιο αυτό πρέπει στην κατάληξή του σε νομοσχέδιο να οδηγεί:

Α)Στο προσδιορισμό του ρόλου της κεντρικής διοίκησης (κράτος –στρατηγείο).Β)Στον απόλυτο προσδιορισμό του πεδίου δράσης (αρμοδιότητες ) των αυτοδιοικητικών θεσμών και επίσης των πόρων (που πριν δοθούν θα πρέπει να κοστολογηθούν έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα του νέου θεσμού προς όφελος των πολιτών)Γ)Στη συνέργεια όλων για το θέμα των εργαζομένων μέσα από τη Δημιουργία Χάρτας ανθρώπινου δυναμικού.Δ)Στη διασφάλιση της εποπτείας των πράξεων από αρχή ανεξάρτητη που θα ελέγχει την νομιμότητα και όχι την σκοπιμότητα.Ε)Στη διασφάλιση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της αιρετής περιφέρειας ( ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Τομεακά προγράμματα, Δημόσιες επενδύσεις).ΣΤ)Στη δημιουργία ταμείου σύγκλισης για άμβλυνση πιθανών τοπικών ανισοτήτων.Ζ)Στη σύσταση οργανισμού διάρθρωσης και λειτουργίας των νέων υπηρεσιακών μονάδων.Η)Στη σύνταξη Κώδικα Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.Θ)Στη σύσταση Χάρτας περιουσιακών στοιχείων».