ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Σούλης απέστειλε διαταγή σε όλες τις Λιμενικές Αρχές, προκειμένου να καταστήσουν σαφές προς όλες τις εταιρείες έκδοσης εισιτηρίων για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και τις εταιρείες επιβατηγών πλοίων, ότι πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα η υποχρέωση τους να ελέγχουν την ταυτοπροσωπία των επιβατών με τον έλεγχο των προβλεπόμενων αποδεικτικών μέσων ταυτότητας.

Οι Λιμενικές Αρχές θα προβαίνουν σε συνεχείς και επισταμένους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση εκ μέρους των υπόχρεων (εταιρειών – πλοίων – ναυτικών πρακτόρων) των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών τους αναφορικά με την καταγραφή - επιβεβαίωση των στοιχείων των επιβατών που επιβιβάζονται στα πλοία, υπενθυμίζοντας ότι η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο στα ατομικά όσο και στα ομαδικά εισιτήρια που εκδίδονται.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΑΝΕ
Η ΛΑΝΕ ενημερώνει τους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν ότι, μετά την εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ για το θέμα του αυστηρά υποχρεωτικού ελέγχου, ταυτοπροσωπίας των εισιτηρίων, επιβατών της Ακτοπλοΐας, με την ταυτότητα τους, θα πρέπει πάντα να έχουν αυτήν, είτε άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα, για επίδειξη κατά την επιβίβαση στο πλοίο. Επίσης, θα πρέπει να προμηθεύονται νωρίτερα και έγκαιρα τα εισιτήρια τους και όχι το τελευταίο δεκάλεπτο στο λιμάνι, για να μπορούν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους, χωρίς τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να επιβιβασθούν.

Επίσης η ΛΑΝΕ ανακοινώνει, ότι λόγω της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου της ταυτοπρωσοπίας στην Ακτοπλοΐα , στο εισιτήριο κατά την έκδοση του θα πρέπει να αναγράφεται το επώνυμο το όνομα ο αριθμός ταυτότητας ( η άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου) και το τηλέφωνο του επιβάτη . Αυτή η διαδικασία είμαι χρονοβόρα και οι επιβάτες που ταξιδεύουν θα πρέπει να έχουν εκδώσει τα εισιτήρια τους πριν την μετάβαση τους στο λιμάνι. Τα εκδοτήρια στα λιμάνια είναι ανοικτά δυο ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου και έχουν την χρονική δυνατότητα έκδοσης μόνο αυτών των εισιτηρίων, που έχουν κάνει κράτηση, έχουν πάρει κωδικό και έχουν δώσει από πριν τα στοιχεία τους στο πρακτορείο. Δεν θα γίνεται καμιά έκδοση εισιτηρίου μισή ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου. Το θέμα της ταυτοπροσωπίας για τα παιδιά που δεν διαθέτουν ταυτότητα η άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα παραμένει σε εκκρεμότητα.