Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας που επιδιώκει ο Δήμος Κυθήρων με τους επαγγελματίες που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό στα Κύθηρα, οργανώνει συνάντηση το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 5:30 μμ στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο στη Χώρα με θέμα :

«Εκτιμήσεις Τουριστικής Περιόδου 2009 και Οργάνωση για την Τουριστική Περίοδο 2010»

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να συζητηθούν μεταξύ άλλων και γενικότερα θέματα τουριστικής ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δήμο Κυθήρων και τον υπεύθυνο τουρισμού Παναγιώτη Γιαννιώτη στο τηλ. 27363 20119