ΑΠΟ 2/7- 31/08/2018
Τηλ: +30 6976260668
ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00’ Αγία Πελαγία
09.10’ Ποταμός 09.15’
Αρωνιάδικα 09.30’
Καρβουνάδες
09.35’ Κοντολιάνικα – Λιβάδι
09.40’ Χώρα
09.50’ Καψάλι.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
12.45’ Καψάλι
13.00’ Χώρα
13.05’ Λιβάδι
13.10’ Κοντολιάνικα – Καρβουνάδες
13.30’ Αρωνιάδικα – Ποταμός
13.45’ Αγία Πελαγία
Πληροφορίες Τηλ: +30 6977032204, +30 6976260668