Η Ελλάδα θα καλύψει τη μεταφορά σε νοσοκομείο και ιατρικά έξοδα, καθώς και τη διαμονή σε ξενοδοχείο καραντίνας, εάν χρειαστεί. Προτρέπουμε τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τα ξενοδοχεία των αεροπορικών εταιρειών να προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία στους πελάτες τους κατά τη διάρκεια αυτής της αβέβαιης, από πλευρά κανονισμών, περιόδου.

Εάν κάποιος χάσει την πτήση επιστροφής του λόγω ασθένειας ή συμπτωμάτων ή χάσει προπληρωμένη διαμονή, υπάρχει πολιτική επιστροφής χρημάτων ή άλλο πλαίσιο που θα μπορούσε να καλύψει τα έξοδα;

0

Η Ελλάδα θα καλύψει τη μεταφορά σε νοσοκομείο και ιατρικά έξοδα, καθώς και τη διαμονή σε ξενοδοχείο καραντίνας, εάν χρειαστεί. Προτρέπουμε τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τα ξενοδοχεία των αεροπορικών εταιρειών να προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία στους πελάτες τους κατά τη διάρκεια αυτής της αβέβαιης, από πλευρά κανονισμών, περιόδου.