Το Υπουργείο Τουρισμού εφαρμόζει ένα εντατικό σχέδιο ελέγχων. Έχει δημιουργηθεί ένας ιστότοπος εκπαίδευσης και πληροφόρησης για υπαλλήλους και ιδιοκτήτες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η γνώση των πρωτοκόλλων διαδίδεται έγκαιρα και υπεύθυνα. Τέλος, έχουν θεσπιστεί πρόστιμα για όσους παραμελούν τα καθήκοντά τους. Σε περίπτωση παραπόνων οι επισκέπτες μπορούν να καλέσουν τον τετραψήφιο αριθμό 1572 του Υπουργείου Τουρισμού.

Πώς διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία; Με ποιόν θα πρέπει να επικοινωνούν οι τουρίστες σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα;

0

Το Υπουργείο Τουρισμού εφαρμόζει ένα εντατικό σχέδιο ελέγχων. Έχει δημιουργηθεί ένας ιστότοπος εκπαίδευσης και πληροφόρησης για υπαλλήλους και ιδιοκτήτες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η γνώση των πρωτοκόλλων διαδίδεται έγκαιρα και υπεύθυνα. Τέλος, έχουν θεσπιστεί πρόστιμα για όσους παραμελούν τα καθήκοντά τους. Σε περίπτωση παραπόνων οι επισκέπτες μπορούν να καλέσουν τον τετραψήφιο αριθμό 1572 του Υπουργείου Τουρισμού.