Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης λοίμωξης, οι στενές επαφές του ασθενούς θα μεταφερθούν σε ξεχωριστό κατάλυμα καραντίνας με έξοδα του ελληνικού κράτους. Οι υπόλοιποι επισκέπτες του ξενοδοχείου θα συνεχίσουν τις διακοπές τους.

Τι θα συμβεί εάν επιβεβαιωθεί λοίμωξη σε ξενοδοχείο;

0

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης λοίμωξης, οι στενές επαφές του ασθενούς θα μεταφερθούν σε ξεχωριστό κατάλυμα καραντίνας με έξοδα του ελληνικού κράτους. Οι υπόλοιποι επισκέπτες του ξενοδοχείου θα συνεχίσουν τις διακοπές τους.