Του Φάβα το λιοτρίβι Μητάτα

Γύρω στα 1880, ο Παναγιώτης Καστρίσιος ή  «Φάβας»,επέστρεψε απο την ξενιτιά της Σμύρνης στο πατρικό του σπίτι στα Μητάτα. Έκανε οικογένεια και με τον