Στο υψηλότερο σημείο του χωριού Κυπριωτιάνικα  συναντάμε τον ναό της αγίας Βαρβάρας. Ένας μονόχωρος καμαροσκέπαστος, με σχιστολιθικές πλάκες στη στέγη, με βυζαντινές τοιχογραφίες του 13ου αιώνα και μεταβυζαντινές του 18ου. Δίπλα ακριβώς από τον ναό υπάρχει ένας μικρός πύργος. Η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη και η θέα εκπληκτική.