Σύμφωνα με την υπάρχουσα επιγραφή που βρίσκετε στον περίβολο ο ναός χτίστηκε το 1825. Ο περίβολος του ναού συνδέεται με την παλαιότερη φάση του μνημείου, από την οποία διακρίνονται ερείπια κελιών, το παλαιό καθολικό νοτιότερα του σημερινού, την δυτική πλευρά του θόλου με δύο θύρες και ανατολικά ερείπια κόγχης. Επίσης σώζονται ερείπια πύργου με τις πολεμίστρες του. Στο εικονοστάσι στο κεντρικό κλίτος του νεότερου ναού φυλάσσετε η εικόνα των αγίων Αναργύρων, που φέρει αργυρή επένδυση, σε απόδοση του 19ου αιώνα.