Στην είσοδο του  παραδοσιακού χωριού των Περλεγκιανίκων περπατώντας ένα μικρό μονοπάτι πίσω από τα πρώτα σπίτια του χωριού και παρατηρούμε τους ναούς του αγίου Ανδρέα και Γεωργίου. Το συγκρότημα των κτιρίων αποτελείται από  δύο ναούς και έναν πύργο ανάμεσά τους. Ο άγιος Ανδρέας όπως και ο άγιος Γεώργιος είναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος. Στον πρώτο συναντάμε βυζαντινές τοιχογραφίες  του 13ου-14ου αιώνα ενώ στον δεύτερο βυζαντινές του 15ου και μεταβυζαντινές του 18ου.