Το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων στεγάζετε στο διοικητήριο του κάστρου της Χώρας και αν αναλογιστεί κανείς την κατάσταση που βρίσκονται τα άλλα αρχεία των υπόλοιπων Ιονίων νήσων, λόγω της μερικής ή ολικής καταστροφής που υπέστησαν, το κάνει ένα από τα σπουδαιότερα βενετικά αρχεία όλης της Ελλάδας! Το υλικό του κυθηραϊκού αρχείου καλύπτει την περίοδο από το 16ο αιώνα μέχρι τις αρχές του αιώνα μας, χωρίζεται δε σε παλαιοτέρα τμήματα από την περίοδο της Ενετοκρατίας και σε νεότερο από την περίοδο της Αγγλοκρατίας. Περιλαμβάνει νοταριακά έγγραφα, διαθήκες, βενετικά επίσημα έγγραφα, απογραφές πληθυσμού, έγγραφα ληξιαρχικά, δικαστικά, εκκλησιαστικά. Το νοταριακό αρχείο των Κυθήρων περιλαμβάνει τα πρωτοκολλά 128 νοταρίων από το 1563 ως το 1914.Σημαντικά έγγραφα του αρχείου αφορούν στις σχέσεις Κυθήρων και Κρήτης κατά το 17ο-18ο αιώνα. Επίσης άλλη ομάδα έγγραφων αφορά στις σχέσεις Μονεμβάσιας και Κυθήρων. Τους καλοκαιρινούς μήνες πολλοί επισκέπτες από το εξωτερικό και κυρίως απόδημοι από την Αυστραλία επισκέπτονται το Ιστορικό Αρχείο για να ανακαλύψουν το γεννεολογικό τους δένδρο, από που προέρχεται το όνομά τους, έγγραφα που έχουν σχέση με περιουσίες τους κτλ.