Ταξί στα Κύθηρα

Κατσιωτης Σπυρος 6982127949
Ανδρόνικος Γ. 6949157243
Βλαντής Π. 6945227480
Γλυτσός Μ. 6944314125
Καλλίγερος Δ.I. 6987445271
Καλλίγερος Δ. 6977665141
Καλοκαιρινός Κ. 6944931354
Κασιμάτη Ε. 6985720522
Μεγαλοκονόμος Π. 6947439838
Μπουρνάκης Μ. 6974737193
Παυλάκης Τ. 6944813688
Προγουλάκης Η. 6944260571
Ραίσης Α. 6944305433
Σάμιος Σ. 6977991799
Στρατηγός Θ. 6944441482
Τζάννες Γ. 6978492141
Φατσέας Γ. 6973314489