Στην πλατεία του Κάτω Λιβαδίου στεγάζετε ο χώρος συλλογής παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών έργων τέχνης. Ο χώρος αυτός είναι ο ναός της Αναλήψεως ο οποίος παραχωρήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων. Πρόκειται για τοιχογραφίες, έργα θρησκευτικής ζωγραφικής και αντικείμενα του θρησκευτικού τελετουργικού, εικόνες αντικείμενα αργυροχοϊας μεταλλοτεχνίας και κεραμικής. Τα έργα αυτά είναι οι καρποί μεγάλου μέρους από τις εργασίες αποτοιχίσεων, που πραγματοποίησε τα τελευταία τριάντα χρόνια σε μνημεία των Κυθήρων η Αρχαιολογική Υπηρεσία, με σκοπό τη διάσωση τοιχογραφιών από ναούς που κινδύνευαν να καταστραφούν. Το ποιο εντυπωσιακό κομμάτι του μουσείου είναι τα σπαράγματα παλαιοχριστιανικού ψηφιδωτού δαπέδου από τον ναό του Αγίου Ιωάννη στο Ποταμό, μαζί με αποτοιχισμένες τοιχογραφίες από την αψίδα του.