ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

Ανάθεση Υπηρεσίας/Προμήθειας/Μελέτης με τίτλο "Παροχή γευμάτων στα μέλη του κλιμακίου ΕΟΔΥ"
Θέμα: Ανάθεση Υπηρεσίας/Προμήθειας/Μελέτης με τίτλο "Παροχή γευμάτων στα μέλη του κλιμακίου ΕΟΔΥ"
Ημ/νια: 30/10/2020 15:09:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΧΧΩΛΨ-Χ04

160/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤΤ088 ΛΚΑΙ ΤΙΤΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Θέμα: 160/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤΤ088 ΛΚΑΙ ΤΙΤΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Ημ/νια: 30/10/2020 14:35:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 626ΒΩΛΨ-ΓΚ3

159/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Θέμα: 159/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 30/10/2020 14:33:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 68ΚΜΩΛΨ-8ΒΕ

158/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Θέμα: 158/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Ημ/νια: 30/10/2020 14:29:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ79ΩΛΨ-ΤΟ0

157/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΑΣΩΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΦΤΙ
Θέμα: 157/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΑΣΩΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΦΤΙ
Ημ/νια: 30/10/2020 14:22:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΝ6ΩΛΨ-7ΞΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΑΜΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΑΜΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 30/10/2020 14:17:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6Α7ΝΩΛΨ-ΒΕΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 30/10/2020 14:16:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΦ8ΩΛΨ-ΦΣ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ημ/νια: 30/10/2020 14:14:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 63Λ1ΩΛΨ-4Β8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
Ημ/νια: 30/10/2020 13:58:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 90Π6ΩΛΨ-ΩΔΖ

Ανάθεση Υπηρεσίας/Προμήθειας/Μελέτης με τίτλο "Μετακίνηση οχημάτων Κύθηρα-Αντικύθηρα-Κύθηρα"
Θέμα: Ανάθεση Υπηρεσίας/Προμήθειας/Μελέτης με τίτλο "Μετακίνηση οχημάτων Κύθηρα-Αντικύθηρα-Κύθηρα"
Ημ/νια: 30/10/2020 13:48:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧ2ΜΩΛΨ-33Υ