ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Θέμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 23/01/2017 13:43:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΤΑΩΛΨ-87Σ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 19/01/2017 12:38:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ30ΩΛΨ-05Ρ

1/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
Θέμα: 1/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
Ημ/νια: 19/01/2017 12:22:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΨΚΩΛΨ-ΤΙΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 19/01/2017 12:19:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ83ΩΛΨ-Ψ7Φ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 19/01/2017 12:02:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 614ΦΩΛΨ-ΙΚΚ

Έξοδακίνησης προέδρων Τ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97)
Θέμα: Έξοδακίνησης προέδρων Τ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97)
Ημ/νια: 19/01/2017 11:57:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΗΦΩΛΨ-ΡΑΦ

Αμοιβή για πρακτική άσκηση σπουδ. Τ.Ε.Ι.
Θέμα: Αμοιβή για πρακτική άσκηση σπουδ. Τ.Ε.Ι.
Ημ/νια: 19/01/2017 11:55:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 71ΙΗΩΛΨ-ΩΕΙ

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 19/01/2017 11:52:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 75ΟΗΩΛΨ-5Η0

2/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Θέμα: 2/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 18/01/2017 13:44:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 73ΚΠΩΛΨ-Κ75

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ημ/νια: 13/01/2017 11:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Ν0ΩΛΨ-ΓΙΡ