ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

τεκμηριωμένο προμήθεια χημικού υλικού
Θέμα: τεκμηριωμένο προμήθεια χημικού υλικού
Ημ/νια: 15/11/2019 13:58:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΘΒΩΛΨ-Τ4Α

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Θέμα: ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Ημ/νια: 15/11/2019 12:27:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΛΞΩΛΨ-053

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 15/11/2019 12:21:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΩΤΩΛΨ-6ΣΙ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ημ/νια: 14/11/2019 15:47:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΛΦΩΛΨ-9Ι0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/11/2019 14:51:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΥΚΩΛΨ-0ΒΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4798
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4798
Ημ/νια: 13/11/2019 14:46:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΝΧΩΛΨ-Κ7Ι

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/11/2019 14:31:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΤ7ΩΛΨ-Σ6Π

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019
Ημ/νια: 13/11/2019 14:23:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8Μ6ΩΛΨ-52Ω

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/11/2019 13:56:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 9ΡΑΑΩΛΨ-ΨΒΟ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/11/2019 12:42:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ6ΗΩΛΨ-ΩΗΩ