ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 26/05/2017 14:46:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣ9ΩΩΛΨ-ΥΙΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΟ 4832 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΟ 4832 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 26/05/2017 14:01:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΓΒΩΛΨ-821

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΟ 4170 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΟ 4170 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 26/05/2017 13:59:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΥΛΩΛΨ-ΜΙΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΥ 6510 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΥ 6510 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 26/05/2017 13:56:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΨ6ΩΛΨ-ΦΚΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΗΟ 4170 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΗΟ 4170 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 26/05/2017 13:53:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΜΓΩΛΨ-97Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΥ 6510
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΥ 6510
Ημ/νια: 26/05/2017 13:50:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 783ΙΩΛΨ-ΣΕΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΗΟ 4832 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΗΟ 4832 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 26/05/2017 13:48:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΛΜΩΛΨ-ΑΓ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Ημ/νια: 26/05/2017 13:45:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΡΓΩΛΨ-ΜΤ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Ημ/νια: 26/05/2017 13:42:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 75ΟΦΩΛΨ-ΒΔΑ

44/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα: 44/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ημ/νια: 26/05/2017 13:10:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ21ΩΛΨ-ΨΦΛ